Sizi Arayalım

GERİ DÖN : BLOG

Adana Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Adana Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

          Adana Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinmekte olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların veya yapıların dönüştürülmesi veya yeniden yıkıp yapmak ve  hakkındaki Kanunlarında  bilinmesi gereken en önemli iki faktörü ve kavramı vardır. Bu faktörlerin birincisi Riskli Alan bölge kavramı, ikincisi ise Riskli Bina kavramıdır. Bu iki faktörün farkındalığında olmayan mülk sahipleri, Adana kentsel dönüşüm hakkında malesef yanlış bilgiye sahip olmaktadırlar. O yüzden Adana kentsel dönüşüm deyince, bu iki faktörü çok iyi bilmek ve öğrenmek zorundayız.

 

Riskli Alan Nedir? 

          Toprak veya zeminin yapısı veya üzerindeki yapı veya yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan,taşımakta olan Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşleri  de alınarak belirlenmekte olan ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan alanlardır. Bundan dolayı riskli alanlar içerisinde kalan bütün binalar veya yapılar riskli bina veya yapı  vasfını taşımış olur ve ilgili kişilerin tapularına riskli bina şerhi bakanlık tarafından konulmaktadır.

 

 

Riskli Bina Nedir Nasıl Belirlenir?

 

             Riskli alan içerisinde veya dışarısında olup ekonomik ömürlerini tamamlamış olan veya yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı binalar veya yapılar için  analiz ve teknik verilere dayandılarak tespit edilen binalardır veya yapılardır. Dolayısıyla binanız veya yapılarınızın riskli alan dışındaysa tapunuza şerh konulmaz.